Galleri   Start   Färdväg   Teamet   Kontakt   Dagbok 

Ambulance Donation IV
Overland Expedition Sweden - Morocco 2011  

Från Strängnäs till Marocko, en 500 mil lång ambulansfärd


Den 4 juni 2011 lämnar två ambulanser Strängnäs för en 500 mil lång resa till södra Marocko.

Målet är Tahanaout och Azilal och mottagare är non profitorganisationerna
Association Afoulki pour le femmes and Associations Aneraui.
Bakom expeditionen står privata volontärer som stöds av olika svenska företag. Ambulanserna, som förtjänstfullt verkat
i Strängnäs och Gävle, har skänkts av Sörmlands, respektive Gävleborgs landsting. Färden till Marocko går från Strängnäs via Tyskland, Belgien,
Frankrike och Spanien.

Bakgrund:

Organisationen ”Ambulance Donation” bildades den 15 augusti 2003 på initiativ av Kjell Borneland och Tina Höijer på Swed-Asia Travels i Strängnäs. ( www.swedasia.se )
Huvudsyftet var att samla män och kvinnor som rest till avlägsna områden och vistats utomlands i utomeuropeiska världsdelar för att tillsammans organisera privata donationer av svenska ambulanser till utsatta människor i länder där Swed-Asia Travels bedriver verksamhet.
 I juni 2004 startade två ambulanser med följebil från Strängnäs innehållande sjukvårdsmaterial och skolmaterial till Nepal. Fullt inbördeskrig rådde i Nepal vid den tidpunkten och Svenska UD avrådde turister p.g.a. oroligheter att resa till eller vistas i Nepal.
Resan och donationerna av ambulanserna genomfördes under stor uppmärksamhet av svensk media och utländsk press. I Nepal bildades organisationen ”Help Himalaya” för att förbereda mottagandet av de två ambulanserna. Två eldsjälar i organisationen ” Help Himalaya” , Mr. Mahesh Moktan ( rektor )  och Mrs Bishnu Devi ( lärare ) tillsammans med ett stort antal medarbetare såg till att fordonen fick det användningsområde de var avsatta för.   
En av de båda ambulanserna byggdes om och fungerar fortfarande idag 2007 som ”mobil tandläkarpraktik” för befolkning i avlägsna bergsområden vilka tidigare varit helt utan tandvård. Den andra ambulansen har överlämnats till Lions Club och är nu stationerad vid ett privat sjukhus utanför staden Pokhara  
230 kilometer från Kathmandu.

I juni 2005 donerade teamet två ambulanser till Marocko. En av dessa ambulanser täcker idag upp ett stort ökenområde i södra Marocko. Den andra ambulansen donerades till en organisation nära staden Fes.

 

Den 9 juni 2007 startade återigen en expedition från Strängnäs med två ambulanser och en följebil för att ta sig 1700 mil till Kalimpong i Nordöstra Indien

Samtliga expeditioner med ambulanser och följebilar har startat från organisationens basläger Swed-Asia Travels i Strängnäs. Fordonen har körts hela vägen av de olika teamens deltagare och personligen överlämnats på plats av teamets deltagare. Expeditionerna och Donationerna bygger helt på ideella insatser. Utan expeditionsmedlemmarnas personliga insatser, donatorer, sponsorer och frivilliga medhjälpare hade inte expeditionerna kunnat genomföras.
Tidigare expeditionsmedlemmar kan betraktas på vår hemsida www.ambulancedonation.com 

Wennerström ljuskontroll
Kilen krysset
Sundbyholm
Rogge
Bed Factory Sweden
Landstinget Sörmland
Confide
Swed-asia
Evenemang i Sverige
Stena Line
Ica Bengtssons Strängnäs
tid och smycken
ortopediskt magasin