Ambulance Donation III
Overland Expedition Sweden - India 2007 

Bakgrund:

Organisationen ”Ambulance Donation” bildades den 15 augusti 2003 på initiativ av Kjell Borneland och Tina Höijer på Swed-Asia Travels i Strängnäs. ( www.swedasia.se )
Huvudsyftet var att samla män och kvinnor som rest till avlägsna områden och vistats utomlands i utomeuropeiska världsdelar för att tillsammans organisera privata donationer av svenska ambulanser till utsatta människor i länder där Swed-Asia Travels bedriver verksamhet.
 I juni 2004 startade två ambulanser med följebil från Strängnäs innehållande sjukvårdsmaterial och skolmaterial till Nepal. Fullt inbördeskrig rådde i Nepal vid den tidpunkten och Svenska UD avrådde turister p.g.a. oroligheter att resa till eller vistas i Nepal.
Resan och donationerna av ambulanserna genomfördes under stor uppmärksamhet av svensk media och utländsk press. I Nepal bildades organisationen ”Help Himalaya” för att förbereda mottagandet av de två ambulanserna. Två eldsjälar i organisationen ” Help Himalaya” , Mr. Mahesh Moktan ( rektor )  och Mrs Bishnu Devi ( lärare ) tillsammans med ett stort antal medarbetare såg till att fordonen fick det användningsområde de var avsatta för.   
En av de båda ambulanserna byggdes om och fungerar fortfarande idag 2007 som ”mobil tandläkarpraktik” för befolkning i avlägsna bergsområden vilka tidigare varit helt utan tandvård. Den andra ambulansen har överlämnats till Lions Club och är nu stationerad vid ett privat sjukhus utanför staden Pokhara  
230 kilometer från Kathmandu.

I juni 2005 donerade teamet två ambulanser till Marocko. En av dessa ambulanser täcker idag upp ett stort ökenområde i södra Marocko. Den andra ambulansen donerades till en organisation nära staden Fes.

Samtliga expeditioner med ambulanser och följebilar har startat från organisationens basläger Swed-Asia Travels i Strängnäs. Fordonen har körts hela vägen av de olika teamens deltagare och personligen överlämnats på plats av teamets deltagare. Expeditionerna och Donationerna bygger helt på ideella insatser. Utan expeditionsmedlemmarnas personliga insatser, donatorer, sponsorer och frivilliga medhjälpare hade inte expeditionerna kunnat genomföras.
Tidigare expeditionsmedlemmar kan betraktas på vår hemsida www.ambulancedonation.com 
Foto: Jan-Olof Schröder 2007 års expeditionsteam ”Ambulance Donation” III

Ambulance Donation 2007, till Kalimpong i nordöstra Indien.

 KALIMPONG, med sina mångkulturella inslag av människor från Nepal, Tibet, Bhutan och Indien, är beläget på 1 250 meters höjd i delstaten Väst Bengalen. Staden, med sina 40 000 invånare, klättrar längs Himalayas gröna sluttningar. Härifrån ser man världens tredje högsta berg Kanchenjunga.
Kalimpong är beläget med väg 66 kilometer från Darjeeling, 51 kilometer från Gangtok och 79 kilometer från Sikkim.
Kalimpong har en stor flora där 80 % av Indiens gladiolus produceras. Här växer även merparten av Indiens exotiska orkideèr
Här bor ca 40.000 människor. Temperaturen under mars till juni  är 15 – 25 C . Under månaderna juli till augusti regnar det ca 2030 mm
Denna avlägsna plats i nordöstra Indien ( nära Tibets och Nepals gräns ) utvecklas långsamt och här finns en storfattigdom. Skolorna är mycket enkla utan några faciliteter. De lokala sjukhusen saknar modern utrustning och har mycket knappa resurser när det gäller sjukvård. Transporter för akutsjukvård existerar inte i Kalimpong och ambulanser eller andra transportfordon för svårt sjuka  finns därmed inte tillgängliga.

Mottagare till 2007 års Ambulans Donation är: Organisationen HOPE
”Himalayan Organisation for Peoples’ Education”
HOPE är en icke politisk frivilligorganisation med inriktning på socialt arbete i Kalimpong.
(distriktet Darjeeling i nordöstra Indien). Organisationen har sitt säte i Kalimpong, där den bildades 2003.
( HOPE är registrerad hos: the Social Welfare Council & NGO federation of India. )

HOPE´s motto & strävan är bl.a.:
Förbättra människors levnadsvillkor i Kalimpong
Utbildning för alla.
Bättre kvalitet på dricksvatten.
Motverka ungdomsarbetslöshet.
Stöd till föräldralösa barn, handikappade och fattiga.
Bevara kulturen bland de etniska minoritetsgrupperna
Hålla Kalimpong fritt från plast (påsar och annat )
Motverka mot droger, alkohol och rökning
Motverka barnarbete, prostitution och handel med barn.
Den 9 juni 2007 startar nu återigen en expedition från Strängnäs med Två ambulanser och en följebil för att ta sig 1700 mil till Kalimpong

Med de svenska ambulanserna får befolkningen i Kalimpongs svårtillgängliga bergsområden nu en möjlighet att nå de sjukhus de annars aldrig kan ta sig till.
Människorna i området får därmed förhoppningvis en bättre livskvalitet och standard när det gäller sjuktransporter.

Sponsring och bidrag för 2007 års Donations projekt
För frivilliga bidrag  kontakta Tina Höijer: 0152-181 82 -89 /  Bank Giro: 5933 - 0811
reslust@swedasia.com
Deltagarna i samtliga expeditioner medverkar & arbetar ideellt för donationernas genomföranden.

ÄR DU INTRESSERAD AV LIKNANDE SPÄNNANDE UTMANINGAR MED ETT UNIKT RESEBOLAG ??
Kontakta då Kjell Borneland;
www.swedasia.se www.ambulancedonation.com www.adventuretreksnepal.com

Partners

Ericsson
Swedbank
Landstinget
Wennerström ljuskontroll
Heartbreak Hotel
Bilmetro
Sundbyholm
Volvo
Artamus Indien konsult
Kilen krysset
Indien resor
Arkitektkopia
Maxi
Skode
Katrineholm / Flen
Confide
Åkers
Rogge
Tools Gävle
Caravan & Marine
Caravan & Marine
Polferries
Flaggfabriken svanen
SOS International
Inline
Statoil